VIPLogga_Grafik.gif
   
Länkar
VIP-Energy Informationsplats för VIP-Energy. Dataprogram för beräkning av energianvändning.
BBR21 Boverkets byggregler.
Strusoft Strusoft marknadsför VIP-Energy.
Sveby Organisation för definition av begrepp inom BBR kap 9 Energihushållning.
SGBC Organisation för marknadsföring av miljöcertifieringssystem
Folkhälsomyndigheten Rekommendationer angående inomhusmiljö.
KYH Energiutbildning Yrkeshögskola med utbildning till "Energispecialist byggnader" i Malmö, Göteborg, Stockholm
SP Fuktskador Sveriges tekniska forskningsinstitut. Rapporter angående fuktskador i byggnader