VIPLogga_Grafik.gif
   

Beskrivning

Datorprogrammet Flercell används för beräkning av medieflöden. Mediet kan vara en vätska eller en inkompressibel gas. Data för luft och vatten är fördefinierade i programmet.

Mediet kan blandas upp med någon typ av förorening till exempel rök.

Några demoexempel följer med vid installationen som visar hur programmet kan användas för simulering av rökspridning i en byggnad eller funktionen i ett vattenvärmesystem.

Medieflöden beräknas med hänsyn till tryckfall på grund friktionsförluster eller andra flödesmotstånd samt pådrivande tryck från fläktar, pumpar och skillnader i mediets densitet i olika delar av systemet.

Flercell kan fritt laddas ner och användas utan kostnad men om du finner det användbart är du välkommen att sätta in den summa du tycker det är värt på vårt bankgirokonto 5936-6658.

Har du önskemål om vidareutveckling tar vi gärna emot synpunkter.

Vill du ha support kan vi hjälpa till med detta på konsultbasis.

Hämta Flercell för Windows 7, 8

Hämta Flercell för Windows 10

Bakgrund

Utvecklingen av programmet initierades för att möjliggöra utredningar av rökspridningsförlopp i samband med bränder i större byggnadskomplex. I huvudsak behandlade projekten sjukhusområden med flera byggnader sammanbundna med kulvertsystem.

En händelse med brand på ett sjukhus med ett oväntat svårförklarat rökspridningsförlopp och allvarliga konsekvenser påskyndade utvecklingen.

Utvecklingen av Flercell inleddes 1985 och lösningsmetodiken finns beskriven i en byggforskningsraport R129:1985, Författare: Stig Bergström. Utvecklingen av beräkningsmetoden föregicks av en utredning som visade att mer traditionella lösningsmetoder för beräkning av mediaflöden inte var generellt användbara.

Ett par år efter den första versionen kompletterades programmet med funktioner för att göra det möjligt att studera driftproblem i vattenvärmesystem som uppstår på grund av självcirkulation.

Bland annat tillkom funktioner för beräkning av värmeavgivning från radiatorer och konvektorer. Detta finns närmare beskrivet i byggforskningsrapporten R42:1989, Författare Sune Häggbom & Per-Olof Nylund.

Senare har programmet vidareutvecklats för att kunna användas för simulering av spridning av mikrober som har en viss livstid samt för beräkning av fuktkoncentration och relativ fuktighet.

Relese Notes

Verision 3.0.1

Vid beräkning med vatten som medium fungerade inte temperaturberäkningen korrekt.

Layout av utskrifter har justerats.