VIPLogga_Grafik.gif
   
Länkar
VIP-Energy Informationsplats för VIP-Energy. Dataprogram för beräkning av energianvändning.
Strusoft Strusoft marknadsför VIP-Energy.
Sveby Organisation för definition av begrepp inom BBR kap 9 Energihushållning.
Folkhälsomyndigheten Rekommendationer angående inomhusmiljö.