VIPLogga_Grafik.gif
   

Förutsättningar för god inomhusmiljö

Vi människor och mycket av den verksamhet vi bedriver behöver skydd mot vårt uteklimat. Det är ett av skälen till att vi uppför byggnader.

För att upprätthålla ett önskat inomhusklimat krävs ett isolerande och tätt skal runt byggnaden. Detta klimatskal ska fungera avskärmande och vara beständigt mot påkänningar som kan förekomma i form av temperaturskillnader, fukt och yttre föroreningar.

Föroreningar från människor, verksamhet och emissioner från byggnadsmaterial måste ventileras bort.

Värme ska föras till, eller tas bort för att hålla temperaturen inom önskade gränser. Om verksamheten tillför mycket fukt eller kräver viss relativ fuktighet kan det även krävas att fukt sätts till eller tas bort.

Driftskostnader kan reduceras med hjälp av värmeväxlare, värmepumpar, solfångare och annan teknisk utrustning.

Vinterhus.jpg