VIPLogga_Grafik.gif
   

Klimatskal

För att upprätthålla ett önskat inomhusklimat krävs ett isolerande och tätt skal runt byggnaden. Klimatskalet ska fungera avskärmande och vara beständigt mot påkänningar som temperaturskillnader, fukt och yttre föroreningar.

Konstruktionen ska tåla förekommande påkänningar som läckage från nederbörd och läckage av fuktig inneluft till de kallare delarna av konstruktionen

Viktiga faktorer som kan orsaka fuktskador:

Tjockare isolering är ett sätt att möta skärpta krav på energihushållning. Men ökad isoleringstjocklek kan även medföra ökad fuktkänslighet. De värmeflöden som tidigare hjälpte till att torka ut konstruktionen minskar.

Luftläckage medför inte bara brister i komfort och ökad energianvändning utan ökar även risken för fuktskador. Inomhusluft innehåller som regel mer fukt än utomhusluften. Vid kall väderlek bildas kondens i klimatskalets yttre kallare delar om läckage av inneluft inte hindras.

Bild-045.jpg

IMG_3444.jpg

IMG_3500.jpg